Daltonschool Het Palet

Adres:
Zigzagoven 86
Postcode/Plaats:
3961 EE Wijk bij Duurstede
Telefoonnummer:
0343 574920
Waar staan wij voor?

          Het Palet is een ondernemende school:
 • De kinderen zijn actief maatschappelijk betrokken.
 • Kwaliteiten van kinderen staan centraal.
 • Kinderen worden uitgedaagd om te denken in mogelijkheden en het nemen van initiatieven.
   
  Daltononderwijs:                                                                                           
  Kinderen ontwikkelen zich naar zelfstandige, samenwerkende leerlingen, die eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun ontwikkeling. Zij leren reflecteren en leren effectief om te gaan met werk en tijd. Wilt u hier meer over weten ga naar de site: www.daltononderwijs.nl
   
  International Primary Curriculum (IPC onderwijs) richt zich op:
  Persoonlijke- en vakinhoudelijke doelen komen met behulp van zaakvakken en creatieve vakken aan bod. Wilt u hier meer over weten kijk dan op de site www.hetpaletwbd.nl of www.ipc-nederland.nl
   
  U kunt voor informatie ook op de website terecht: www.hetpaletwbd.nl
   
 • Elk kind kan de eigen talenten ontwikkelen en kunnen gebruik maken van elkaars talent. Hiervoor leren zij zelf verantwoordelijk te zijn.
 • Met een enthousiast team en actieve ouders heerst op Het Palet een prettige en persoonlijke sfeer.
  Kortom: betrokkenheid en vertrouwen zorgen ervoor dat kinderen zich op Het Palet veilig voelen. Een basisbehoefte die voldaan moet zijn voor verdere ontplooiing.                                                                   
  Wat bieden wij nog meer:
 • Continurooster
 • Structuur: Leerlingen hebben veel ontwikkelingsmogelijkheden binnen vaste kaders
 • Levelwerk: Dit is extra uitdaging voor meer begaafde kinderen
 • Veel buitenspeelruimte: Groot plein met speelmaterialen en groot grasveld
 • Kleine school met veel aandacht voor individu
   
                                                                                                                                                                                
            Op Het Palet is het:                                         
                              

 

Great Learning              Great Teaching          Great Fun
 
 
                    
PrintPrint
© 2019. Stichting Het Sticht. Alle rechten voorbehouden Privacy & cookies Disclaimer