R.K. Basisschool De Griffel

Adres:
De Clomp 2002/04
Postcode/Plaats:
3704KC Zeist
Telefoonnummer:
030 6992119
E-mailadres:

Samen leren, samen leven!

Onze school
Katholieke basisschool De Griffel ligt in de wijk Zeist-West. De school heeft elf groepen gehuisvest in ruime, frisse lokalen. De meeste van onze ongeveer 270 leerlingen wonen in de directe omgeving van de school. Behalve kinderen van katholieke huize zitten er ook kinderen van diverse andere (geloofs)overtuigingen en achtergronden op De Griffel.
 
Identiteit
Als team zijn wij ons zeer bewust van de multiculturele samenleving waarvan de school deel uitmaakt. Het pedagogisch handelen krijgt mede gestalte door het hanteren van waarden en normen die gebaseerd zijn op onze geloofsovertuiging. Onze school biedt plaats aan kinderen en ouders die onze waarden en normen respecteren, ongeacht hun culturele en godsdienstige achtergrond.
We besteden aandacht aan onze identiteit in de lessen uit methoden 'Trefwoord' en 'De Vreedzame School'. Ook in het stuk burgerschap en sociale integratie komt dit aan bod. Vier maal per jaar hebben wij een gezamenlijke viering in het Kerkelijk Centrum. In groep 4 kunnen de kinderen hun eerste communie doen. Verder besteden we aandacht aan de Vredesweek en doen we mee aan de vastenactie.
 
Waar staat de Griffel voor?
Kwaliteit
De Griffel is een school die streeft naar veelzijdig en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Onderwijs dat past bij het individuele kind, gebruikt maakt van goede lesmethodes en dat gegeven wordt door deskundige leerkrachten. We gaan met de tijd mee en hebben voor diverse vakken specialisten in huis. Zo is er een vakdocent gymnastiek en muziek aanwezig en hebben we twee ICT-coördinatoren die de ontwikkelingen bijhouden en daar op inspelen. Samen leren!
 
Ontwikkeling
We hebben oog voor de individuele behoeften van uw kind. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Leren is belangrijk, maar wij kijken ook graag verder: hoe voelt uw kind zich en hoe gaat het om met alles wat hij of zij meemaakt? Thuis, in de klas en met vriendjes of vriendinnetjes. Ook creëren we een omgeving voor uw kind waarin veiligheid en respect belangrijke waarden zijn. We volgen ieder facet van de intellectuele en de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind. Alle gegevens worden in een speciaal leerlingvolgsysteem bijgehouden, zo monitoren we de ontwikkelingslijn van alle leerlingen. Daar stemmen wij onze onderwijsinstructie, begeleiding en niveau op af. Dit doen de leerkrachten in samenwerking met de intern begeleiders. We richten ons op het kind dat extra begeleiding nodig heeft, maar ook op het kind dat meer uitdaging nodig heeft. Hiervoor hebben we diverse instrumenten binnen de school ontwikkeld.
Voor specifieke ondersteuningsvragen kunnen we de intern begeleidsters, tutor, remedial teacher, schakelleerkracht, ICT'ers en hoogbegaafdheidscoördinator inzetten. Samen leren is samen leven!
 
Betrokkenheid
Samen leren en samen leven doe je niet alleen. Behalve interne en externe specialisten kunnen we voor uw kind zo nodig ook een aantal deskundigen van Het Sticht inschakelen zoals een orthopedagoog en dyslexiespecialist. En we doen graag een beroep op u als ouder. Samen kunnen we uw kind verder helpen. Samen zijn we verantwoordelijk voor uw kind, met vertrouwen, duidelijkheid, eerlijkheid en respect naar elkaar toe. Daar begint het mee. Samen leren en samen leven is samen werken!
 
Welkom
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school, bekijk dan onze website: www.bsdegriffel.nl. Of maak een afspraak met Henriëtte Vaandering, directeur van De Griffel. Zij laat u graag de school zien en vertelt u meer over onze werkwijze. U bent van harte welkom!


 

PrintPrint
© 2019. Stichting Het Sticht. Alle rechten voorbehouden Privacy & cookies Disclaimer