Samen opleiden

Alle scholen van Het Sticht hebben het keurmerk Opleidingsschool en daar zijn we trots op! Wij zijn als gecertificeerde opleidingsscholen verbonden aan de HU-pabo Instituut Theo Thijssen en andere schoolbesturen in het partnerschap Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort. Het doel van de certificering is dat wij samen met de Hogeschool kwalitatief goede leerkrachten opleiden. Ook studenten van het ROC die bijvoorbeeld de opleiding tot onderwijsassistent volgen, zijn van harte welkom. Wij vinden het belangrijk onze toekomstige collega's in opleiding mee op te leiden en ook van hen te leren. Samen scholen, samen leven en dus ook samen opleiden. Onze collega's in opleiding worden op een professionele wijze begeleid door de praktijkopleiders in de groep. Verder is er op iedere school minstens een schoolopleider. De schoolopleiders zijn medeverantwoordelijk voor de co÷rdinatie en plaatsing van de studenten. Zij zijn het aanspreekpunt, geven feedback en ondersteunen de praktijkopleiders. Voor meer informatie over het opleiden in onze scholen, kun je contact opnemen met de bovenschools schoolopleider; Erika Blaauwgeers e.blaauwgeers@montinischool.nl