Werken bij Het Sticht

Het Sticht heeft personeelsbeleid hoog in het vaandel staan. Naast het goed uitvoering geven aan primaire arbeidsvoorwaarden kent Het Sticht prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Het Sticht heeft extra activiteiten in het leven geroepen om haar personeel zo goed mogelijk te begeleiden. Zo kan een personeelslid b.v. gebruik maken van een persoonlijke coach.

Werken bij Het Sticht

Het Sticht heeft ongeveer 200 medewerkers in dienst: onderwijzend personeel, ondersteunend personeel en directie-leden. Wij verwachten dat medewerkers primair zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling vanuit de gedachte van "een leven lang leren". Leerkrachten leveren een belangrijke bijdrage aan het geven van onderwijs en zijn eveneens belangrijk voor het onderwijs op de gehele school. Het Sticht wil als werkgever een faciliterende en/of aanjagende rol vervullen. Het Sticht wil dat alle medewerkers zich verder en blijvend ontwikkelen en faciliteert binnen kaders werkgerelateerde opleidingen. Aandachtspunt daarbij is dat er naast verhoging van kennis ook actief gewerkt wordt aan het meer tussen scholen delen van die kennis.

Dit betekent voor Het Sticht als werkgever:
1. Sturen op voortdurende professionalisering van alle medewerkers.
2. Uitvoering geven aan "Goed werkgeverschap" in alle facetten van personeelsbeleid en het toepassen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Op het bestuursbureau is een stafmedewerker personeel die specifiek belast is met het adviseren en ondersteunen van personeel, directie en bestuur m.b.t. de uitvoering van het personeelsbeleid en de arbeidsrechterlijke en rechtspositionele regelgeving en beleid.

In onze Sharepoint omgeving is alle informatie te vinden die van belang kan zijn voor personeel van Het Sticht.