Historie van Het Sticht

Hieronder beschrijven wij het ontstaan en de ontwikkeling van Het Sticht

Ontwikkeling en naamgeving

Het Zeister kerkbestuur opende op 26 oktober 1880 de eerste school.
Per 27 december 1971 werd onder de naam van Stichting Scholen voor R.K. Kleuter- en Basisonderwijs Zeist, het bevoegd gezag uitgeoefend over de katholieke kleuter- en lagere scholen in Zeist.

Het betrof een fusie van:

  • de "Stichting Scholen Parochie H.Familie" met de Willibrordusschool (1952), de kleuterschool "Pastoor Meurs"(1953) en Bonifatiusschool (1954);
  • de "Stichting John F. Kennedyschool" (J.F. Kennedyschool (1963);
  • het bestuur van de St. Josephparochie met de Mariaschool (1880), de Paulusschool (1964), Kees Burgerschool (1969), de R.K. Vollenhoveschool (1970) en de kleuterscholen H. Theresia, Rozemarijn en Sint Janneke.

In 1984 ging de R.K. Vollenhoveschool over in de Kees Burgerschool.

In 1985 werden kleuter- en lagere scholen samengevoegd tot basisscholen.

Een door overheidsbeleid noodzakelijke schaalvergroting (1995) heeft geleid tot samenvoegingen en tot het ontstaan van de huidige Zeister scholen:

  • De Damiaanschool (Mariaschool en Paulusschool);
  • De Griffel ( Bonifatiusschool en Willibrordusschool);
  • De Kameleon (Kees Burgerschool en J.F. Kennedyschool).

Door de overdracht door het R.K. Bestuur Doorn van de Daltonschool Nicolaas (1995) werd de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Katholiek Basisonderwijs Zeist en omstreken.

Per 1 januari 2000 droeg het bestuur Petrus Xaverius de Valkenheuvelschool te Driebergen over aan de Stichting Katholiek basisonderwijs Zeist e.o.

Op dezelfde datum gevolgd door de Stichting Katholiek Basisonderwijs Wijk bij Duurstede met de Hoeksteen en de St. Jozef.

Per 1 januari 2002 voegde het R.K. Schoolbestuur Baarn de twee onder haar bestuur ressorterende scholen (Montinischool en St. Aloysius) toe.

Per 1 januari 2009 sloot De Windroos, vernieuwingsschool voor basisonderwijs, te Wijk bij Duurstede zich bij de stichting aan.

Het Sticht
De stichting kreeg door de uitbreiding met scholen in andere gemeenten een regionaal karakter. Om die reden ontstond de behoefte aan een naamswijziging.

De keuze voor "Het Sticht" is per 1 januari 2002 definitief doorgevoerd. "Het Sticht" betreft de historische naam voor het territorium van het bisdom Utrecht buiten de stad Utrecht.

Het Sticht omvat vanaf 1 januari 2009 het bevoegd gezag van 8 basisscholen met totaal ca. 2000 leerlingen in de gemeenten Zeist, Den Dolder, Utrechtse Heuvelrug (Doorn, Driebergen), Wijk bij Duurstede en Baarn. De scholen zijn gevestigd op totaal 9 locaties.

De volledig stichtingsnaam luidt:

Het Sticht, stichting voor katholiek en algemeen bijzonder primair onderwijs