R.K. Basisschool Valkenheuvel

Adres:
Jagerspad 4
Postcode/Plaats:
3972 XL Driebergen-Rijsenburg
Telefoonnummer:
0343 536000

De Valkenheuvelschool

In een rustige omgeving met veel groen ligt tussen het oude dorp en later gebouwde nieuwere wijken de katholieke basisschool "Valkenheuvel". Sinds het voorjaar van 2006 werken de kinderen en het team van de Valkenheuvel in een prachtig nieuw wijkgebouw, waarin ook de kinderopvang, een peuterspeelzaal en de naschoolse opvang van de SKDD is gehuisvest.

Waar staan we voor?
Ruim 20 teamleden zijn in voltijd en deeltijd aan de school verbonden. In 2007 is besloten de Valkenheuvel zich te laten ontwikkelen tot een Daltonschool en het is de verwachting dat in 2011 de school een gecertificeerde Daltonschool zal zijn. Het team van de Valkenheuvel is in pedagogisch en didactisch opzicht voortdurend op zoek naar verbetering van kwaliteit van onderwijs. De Valkenheuvel is een school waarin het team elk kind als een uniek wezen wil laten uitgroeien tot een persoonlijkheid met een eigen gezicht. De school probeert daarom kinderen aan te spreken op hun eigen kwaliteiten en talenten. Die ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, kan eerst dan goed van de grond komen, wanneer het kind geborgenheid ervaart. De school werkt daarom voortdurend aan een klimaat, waarin met vallen en opstaan kinderen mogen leren waarmee zij zich voorbereiden op een toekomstige maatschappelijke positie.

Hoe werken wij?
Op de school zitten kinderen in vaste jaargroepen, zowel in enkele groepen als combinatiegroepen. Binnen het onderwijs wordt volgens het Daltonconcept steeds meer aandacht besteed aan zelfstandig werken, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid. Het team van de Valkenheuvel is trots op de manier waarop omgegaan wordt met de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De leraren zijn alert om die kinderen tijdig te signaleren en extra begeleiding te bieden. In overleg met de intern begeleider bestaat de mogelijkheid voor remedial teaching. Kinderen die tussen leerjaar 1 en 2 ondersteuning nodig hebben op taalgebied, noemen wij schakelkinderen. Zij krijgen extra ondersteuning in en buiten de groep. Ook kinderen die meer in hun mars hebben dan een gemiddelde leerling bieden wij kansen. De plusklas is een optie.                                                               

Onze leerlingen
Veel van de ongeveer 250 kinderen wonen in de directe omgeving van de school. Alle ruimte in het gebouw is benut; twee groepen zijn in de tegen over ons gelegen openbare school gehuisvest.
De school heeft aandacht voor de multiculturele samenleving waarvan de school deel uitmaakt.
Behalve door kinderen van katholieke huize wordt onze school bevolkt door kinderen van allerlei richtingen. Ruim 20% van de leerlingen is afkomstig uit een ander land of cultuur.

Aannamebeleid
Het aannamebeleid is er op gericht dat de groei van de school zodanig is dat we niet in de handelingsverlegenheid komen en derhalve de zorg, die we kinderen willen bieden niet meer kunnen geven. De grootte van de groepen stellen we op ongeveer 28 leerlingen.
Nieuwe leerlingen kunnen na een kennismakingsgesprek aangemeld worden bij de schoolleider.

 

PrintPrint
© 2019. Stichting Het Sticht. Alle rechten voorbehouden Privacy & cookies Disclaimer