Raad van Toezicht

Samenstelling van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen. De zittingstermijn is maximaal 2 periodes van 4 jaar.
Vacatures voor de Raad van Toezicht worden openbaar bekend gemaakt.

Mevr. M.A. van der Giessen (Marieke) voorzitter, financiŽle commissie
Mevr. L. Schreij-Beute (Linda) financiŽle commissie
Dhr. R. IJntema (Reinier) commissie onderwijskwaliteit
Dhr. P. 't Hart (Paul) remuneratiecommissie
Dhr. J. Hamers (Jelle)

De Raad van Toezicht is te benaderen via: info@hetsticht.nl