Raad van Toezicht

Samenstelling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen. De zittingstermijn is maximaal 2 periodes van 4 jaar.
Vacatures voor de raad van toezicht worden openbaar bekend gemaakt.

Dhr. Dr. A.C. Meijer (Sander) voorzitter, remuneratiecommissie
Dhr. J. Jonkers (Jelle) financiŽle commissie
Mevr. Ir. T. Luiten (Titia) financiŽle commissie
Dhr. Dr. L.S.J.M. Henkens (Leon) commissie onderwijskwaliteit
Dhr. R. IJntema (Reinier) commissie onderwijskwaliteit
Dhr. P. 't Hart (Paul) remuneratiecommissieDe Raad van Toezicht is te benaderen via
: info@hetsticht.nl