R.K. Basisschool De Kameleon

Adres:
Schroeder van der Kolklaan 1
Postcode/Plaats:
3734 VH Den Dolder
Telefoonnummer:
030 2258566

Basisschool De Kameleon

De Kameleon is een groeiende, open katholieke basisschool met zo'n 240 kinderen.

We streven er naar de kinderen zodanig te begeleiden, dat ze later hun weg in de maatschappij kunnen vinden, dat ze zich veilig en gerespecteerd voelen, dat ze tot optimale ontplooiing komen, zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied.

Om dit te realiseren werken we in jaarklassenverband, methodisch gericht, met de kinderen samen. We bieden duidelijk en gestructureerd onderwijs  met ruimte voor differentiatie, zelfstandigheid, ondersteuning en uitdaging.


We vinden een constructieve betrokkenheid van ouders /verzorgers bij de school van groot belang.  Ouders worden door ons d.m.v. een nieuwsbrief, e-mail en een schoolwebsite regelmatig op de hoogte gehouden van actuele zaken.
Structurele contacten, bijvoorbeeld bij rapportbesprekingen en spontane contacten zijn zeer welkom. Voor rustig overleg is het maken van een afspraak wenselijk.

De kinderen van onze school komen hoofdzakelijk uit Den Dolder , maar ook uit omliggende plaatsen als Bosch en Duin en  Huis ter Heide. De laatste tijd  maakt onze school een stevige groei door. Tijdig aanmelden is zeker gewenst.

Sinds januari 2008 bewonen we een prachtig nieuw gebouw en maken we, als grootste participant, deel uit van Brede School "De Schilden". Adres: Schroeder van der Kolklaan 1, 3734 VH Den Dolder. Hierin zijn ook gehuisvest: een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang, kinderfysiotherapie en een logopediste.

Het gebouw kent 14 klas/groepsruimtes, waarvan De Kameleon er 10 in gebruik heeft. 
Iedere klas/groepsruimte heeft een afgescheiden deel voor instructie, rustig werk of echt groepscontact en kan d.m.v. een schuifwand uitgebreid worden met een voorruimte voor groepswerk , differentiatie, enz. Naast groepsruimtes heeft de school een theaterlokaal, handvaardigheid ruimte, speelzaal, diverse vergaderruimtes, spreekruimtes en een grote 
centrale hal. 


Buiten de groepsleraren heeft onze school, twee bouwcoördinatoren, een ICT coördinator, taalspecialist, rekenspecialist, coördinator voor cultuur, BHV en voor diverse werkgroepen. Twee dagen per week is een intern begeleider aanwezig, specifiek voor de leerlingzorg.

Omdat de school deel uit maakt van een Brede School kunnen de kinderen na schooltijd deelnemen aan workshops en clinics die georganiseerd worden door de coördinator Brede School. Deze activiteiten zijn vooral cultureel, creatief en sociaal gericht.


Meer informatie kunt u krijgen door de schoolgids op te vragen en door onze website: www.kameleondendolder.nl te bezoeken (hierop staat ook de schoolgids).
Of.. maakt u een afspraak met de directeur, Heidi van Wezel
en komt u een keer kijken en praten. 

U bent van harte welkom.

 

 

PrintPrint
© 2019. Stichting Het Sticht. Alle rechten voorbehouden Privacy & cookies Disclaimer