Externe vertrouwenspersonen

Het Sticht heeft twee onafhankelijke externe vertrouwenspersonen benoemd om u bij te staan in situaties waarin u behoefte heeft aan een klankbord of gesprekspartner. Dat kunnen situaties zijn waarin u bepaalde zorgen hebt die de school betreffen en die u al met de schoolleiding heeft besproken. Als u niet tevreden bent over de manier waarop het contact met de school verloopt, kan het moeilijk zijn om hiervoor een passende oplossing te vinden of uw klacht kenbaar te maken. De externe vertrouwenspersoon kan u hierbij begeleiden.


Vertrouwenspersonen Het Sticht:

Mw. B.A. Janssen
06-45144301
email: blijkejanssen@gmail.com

Dhr. A.A. Stegeman
06-15022647
email: antonstegeman@live.nl