Daltonschool Nicolaas

Adres:
IJskelderlaan 2
Postcode/Plaats:
3941 HS Doorn
Telefoonnummer:
0343 413253


Daltonschool Nicolaas

Daltonschool Nicolaas is een actieve, gezellige en veilige school in de woonkern Doorn van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De school werd als St. Nicolaasschool opgericht door een initiatief van de katholieke geloofsgemeenschap in Doorn die een eigen school wenste in het overwegend protestante Doorn. Het gebouw werd in dezelfde stijl opgetrokken als de naastliggende Martinuskerk; dit om de verbintenis tussen school en kerk nogmaals te benadrukken. Deze relatie tot de kerk is tegenwoordig beperkt tot een zaak van goed nabuurschap. Voor de vieringen van bijvoorbeeld Kerst en Pasen wordt actief samengewerkt met de kerk.
Onze school is sinds 1997 een daltonschool. Dalton is een manier van omgaan met elkaar en gaat uit van de belevingswereld van het kind. Uitgangspunten zijn de vijf kernwaarden:


verantwoordelijkheid samenwerking effectiviteit zelfstandigheid reflectie
Het hanteren van vrijheid moet geleerd worden. In het daltononderwijs is het kind vrij binnen het door de school gestelde kader (vrijheid in gebondenheid). Ook krijgen de leerlingen ruimte om zelfstandig problemen op te lossen, waardoor zij creatief leren denken en handelen. Samenwerken, het werken in teamverband is van groot belang in de maatschappij. In een daltonschool kunnen kinderen in groepen samenwerken, per leeftijd bij elkaar, maar ook in op verschillende wijze gecombineerde groepen. Samenwerken betekent elkaar helpen verschillende leerstappen te zetten door het stellen van vragen aan medeleerlingen en zo samen naar oplossingen zoeken.
Binnen het Daltononderwijs speelt 'de taak' een belangrijke rol. Door het werken met de taak leert een kind welke vrijheid het aankan, hoe het kan samenwerken met andere kinderen en leert het zelfstandig te werken. De taak kan per kind verschillen van inhoud.
Wilt u meer over de school of het daltononderwijs weten en zien op wat voor manier dalton op de Nicolaas werkt, dan adviseren wij u een afspraak te maken met Marjolein Reurink, de directeur van de school. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding!