Damiaanschool Kerckebosch

Adres:
Graaf Lodewijklaan 1
Postcode/Plaats:
3708 DM Zeist
Telefoonnummer:
030 6914370
Damiaanschool Kerckebosch

Al vele jaren een begrip in Zeist. Op de Damiaanschool Kerckebosch zorgt een team van deskundige leerkrachten voor een gedifferentieerd onderwijsaanbod. Daarbij wordt nadrukkelijk tegemoet gekomen aan de individuele behoefte van de kinderen. Een degelijk zorgsyteem staat garant voor een continue begeleiding van de leerlingen.

De Damiaanschool Kerckebosch wil een school zijn waar een ieder zich thuisvoelt. Ouders en leerkrachten beseffen dat een wederzijdse kritische belangstelling hun kind ten goede komt.
De Damiaanschool Kerckebosch is een open katholieke school, dat wil zeggen dat wij openstaan voor iedereen die de christelijke waarden en normen respecteert en waardeert. Het team van leerkrachten wil de kinderen de kracht van hun eigen kunnen laten ervaren en hen stimuleren om op het juiste moment verantwoordelijkheid te nemen en te dragen.

De samenleving heeft behoefte aan kritische en democratische deelnemers waarbij gevoel en verstand in harmonie kunnen samenwerken. Hierin zit ook de opdracht voor de Damiaanschool: we zijn pas tevreden als de talenten van kinderen maximaal ontplooid kunnen worden.

De school staat in de wijk Kerckebosch. In onze schoolgids staat alle informatie die u verder nodig heeft om u te oriŽnteren op ons onderwijsaanbod. U kunt de website van de school bereiken via https://www.damiaanschoolkerckebosch.nl

Wilt u meer over onze school weten en actief in bedrijf zien, dan adviseren wij u een afspraak te maken met de schoolleiding. Dat kan telefonisch, maar ook via het mail-adres: directie@damiaanschoolkerckebosch.nl